Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Informace ohledně otevření školy od 1.6. 2020

uveřejněno 26/05/2020

Vážení rodiče,

zasíláme informace ohledně otevření školy od  1.6. 2020.

Podle obecných pokynů pro otevření Základních škol bude od 1. 6. 2020 škola otevřena pouze pro žáky 1. stupně ( v případě žluté, bílé, modré a červené  třídy jde o žáky 1. až 6. ročníku, v případě žáků zelené třídy a části duhové se jedná o žáky 1. až 5. ročníku),od 8. 6. 2020 pak bude škola otevřena pro žáky 2. stupně formou individuálních konzultací.

Provoz bude upraven a je bezpodmínečně nutné respektovat nastavená pravidla a hygienické normy.

Provoz bude od 1.6. do 5.6. vypadat takto:

  1. žáci budou přicházet do školy v čase od 7:45 do 8:15; rodiče nebudou vstupovat do školy, pouze zazvoní a dítě převezme pracovník školy; u žáků provedeme ihned po vstupu dezinfekci rukou; uveďte prosím v návratce pravděpodobný čas příchodu, aby nedocházelo ke shlukování v prostorách šatny

  2. žáci budou rozděleni do stálých skupin (předpokládáme, že to nebude shodné s běžným rozdělením tříd nejvýše v počtu 6 žáků), po celý den se budu zdržovat pouze v jednom prostoru a také pedagogický dohled bude stálý

  3. pokud vaše dítě je schopné nosit roušku, budeme jí používat v případě přesunu mimo vyčleněnou třídu (dítě bude mít podepsané 2 roušky na každý den v igelitovém sáčku); pokud dítě roušku odmítá, nebudeme jí vyžadovat; všichni pracovníci budou mít roušku nebo ochranný štít

  4. během dne budeme zajišťovat zvýšenou hygienu mytím ruku žáků ve vhodném dezinfekčním prostředku a zajistíme více frekventovaný úklid všech prostor; není třeba nosit vlastní ručníky, budeme používat výhradně papírové

  5. během dopoledne bude probíhat výuka ve změněné formě – předpokládáme jiné složení skupin, dohled ve třídách bude pravděpodobně zajištěn asistenty a vychovateli; po obědě zůstanou stejné skupiny i dozory s náplní školní družiny

  6. vyzvedávání žáků – provoz školy je do 14.00, podle vaší potřeby i dříve (upřesněte v návratce pravděpodobný čas vyzvedávání, aby nedocházelo ke shlukování v prostorách šatny)

  7. stravování bude ze strany školy zajištěno formou oběda a pitného režimu; děti si budou nosit vlastní svačiny, popř. láhev s vlastním pitím; svačit se bude ve třídách, obědvat budou po skupinách v jídelně; pokud nemáte o školní oběd zájem, bude mít dítě dostatek vlastní stravy

  8. vzhledem ke zvýšenému riziku přenosu nákazy v uzavřených prostorách nebude až do konce školního roku fungovat školní svoz, rodiče si musí žáky dovážet sami; v případě, že dítě bude vyzvedávat někdo jiný, než osoba uvedená ve školních záznamech, je toto nutné předem sdělit písemně

  9. v případě, že se u dítěte objeví příznaky jakéhokoliv onemocnění, bude dítě izolováno a neprodleně odvezeno rodiči – rodiče musí být dostupní po celý čas pobytu dítěte ve škole; zpět do školy může nastoupit pouze s potvrzením od lékaře

  10. 1. 6. bude nutné při přijímání dítěte předat čestné prohlášení (zašleme mailem jakmile bude na stránkách msmt.cz k dispozici); bez tohoto nebude dítě přijato

Provoz od 8. 6.:

Provoz pro žáky 1. stupně zůstane beze změny pouze v případě, že se během prvního týdne nevyskytnout potíže, které jsme nepředpokládali, a nebude nutné provádět změny; je možné, že s ohledem na konzultace žáků 2. stupně dojde k organizačním a personálním změnám – o tomto vás budeme včas informovat

Pokyny pro žáky 2. stupně:

Těmto žákům budou umožněny od 8.6. individuální konzultace s učiteli zaměřené na kontrolu a shrnutí výsledků distanční výuky, popř. její doplnění.  Konkrétní termíny budou domluveny individuálně – předpokládáme 1x týdně. 

Docházka do školy i individuální konzultace jsou dobrovolné. Pro žáky, kteří tuto možnost nevyužijí zůstává až do 17.6. výuka distanční formou.

Soubory ke stažení

Návratka pro 1. stupeň
Návratka pro 2. stupeň 

 

Chtěli bychom vás požádat, abyste zvážili pobyt v prostorách, ve kterých je zvýšené riziko přenosu nákazy, a omezili návštěvy, které nejsou nutné. Chceme ochránit spolužáky vašich dětí i personál a jejich rodinné příslušníky. Vzhledem k omezené možnosti dodržování hygienických zásad v této skupině žáků je riziko přenosu samo o sobě vyšší.

 

Uvedené pokyny se mohou změnit s ohledem na vývoj epidemiologické situace anebo nepředvídatelným okolnostem v provozu školy.

                                                                                

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy