Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Dopis pro rodiče

uveřejněno 11/05/2020

Vážení rodiče,

předem si dovolím Vám poděkovat, jednak za trpělivost a za vytváření podmínek pro vzdělávání „našich dětí“ za milé reakce směrem k jednotlivým vyučujícím i k vedení školy. Oceňuji i Vaši otevřenou komunikaci plnou velkorysosti a pochopení. Věřte, že se snažíme dělat v současné době maximum a jsme velice rádi za každý takový impuls od Vás. Motivuje nás to k ještě vyššímu pracovnímu nasazení.

Možná jste zaregistrovali, že MŠMT vydalo k problematice hodnocení žáků vyhlášku. Na jejím základě jsme nastavili pravidla pro hodnocení práce v období distanční výuky a závěrečnou klasifikaci.

Základem pro klasifikaci jsou známky dosažené v období od 1. 2. do 10. 3. 2020. Hodnocena bude i práce žáků v období distanční výuky, toto kritérium zůstane jako podpůrné. Musíme totiž zohlednit skutečnosti, že žák nemá např. adekvátní vybavení pro distanční výuku, má slabé připojení k internetu, nemá vhodné materiální a jiné technické zázemí…Vím, že absolutní spravedlnosti nikdy nedosáhneme, ale budeme se nažit být maximálně objektivní.

Škola se vzhledem k rizikovému složení žáků znovu otevře až v měsíci září…Nyní je povolen jen návrat žáků 1. stupně základních škol, a možnost otevření Speciálních škol s lehčím typem postižení- my do tohoto výčtu nepatříme. Chceme pro naše děti to nejlepší, a proto je budeme chránit, i když vůbec
nevíme jaká situace bude v září. Nezbývá nám než doufat že mnohem příznivější..

Pokud máte zájem, je možné si v budově školy vyzvednout věci na TV a přezůvky ( a to vždy v pondělí a středu od 8. do 10 hodin, popřípadě po tel. domluvě).

Doufám v to, že vysvědčení a rozloučení s vystupujícími žáky bude možné 30. 6. 2020

Děkuji za pochopení a spolupráci
Mgr. Jana Křikavová