Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Oznámení ředitelky školy ze dne 20.4. 2020

uveřejněno 20/04/2020

Na základě závěrů jednání vlády ČR sděluji, že naše škola zůstane zavřená až
do konce tohoto školního roku, pokud nedojde ke změně stanoviska vlády.

Výuka bude i nadále probíhat distančně

Citace ze stránek MZČR s platností od 25. května 2020:

Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich
organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou
školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici),
bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o
nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných
prostorách školy.

Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
bude zajištěná pokračováním v domácí karanténě.

Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků
sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční
výuky z domu.

Uvedená možnost platí i pro některé typy speciálních základních škol (pro
zrakově postižené, žáky s vadami řeči).

Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou
školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech
textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním
postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.).

Mgr. Jana Křikavová
Ředitelka školy