Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Změna zápisu dětí do 1. tříd

uveřejněno 20/03/2020

Na základě Opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-12639/2020-1, vyhlašuje ředitelka Základní školy, Žebrák, Hradní 67 změnu v termínu a formě zapisování žáků do 1. tříd

Doba pro podání Žádosti o přijetí dítěte na 1. 4. – 20. 4. 2020

Zápis bude proveden bez přítomnosti zapisovaných dětí ve škole.

Zákonní zástupci vyplní:

1. Žádost o přijetí dítěte 

2. Vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

3. Doporučení SPC o vzdělávání žáka

4. V případě odkladu povinné školní docházky, žádost o doklad, zprávu SPC

Všechny formuláře bude možné vyzvednout v budově školy, nebo stáhnout ze stránek www.zszebrak.cz/uredni-deska/dokumenty-ke-stazeni a vytisknout.

Termíny k vyzvednutí: Pondělí, středa 8.00 - 10.00 hodin.

V případě změn budete o termínech informováni na webových stránkách školy.

Zaslat lze:

1. Poštou: Základní škola Žebrák, Hradní 67, 267 53 Žebrák

2. Osobně podat po tel. domluvě na č. 731 411 938

3. Osobně ve dnech : Pondělí, středa 8.00 - 10.00 hodin

V případě nejasností pište své dotazy na spskola@tiscali.cz školy.

Děkuji za pochopení

Mgr. Jana Křikavová
Ředitelka školy