Základní škola, Žebrák, Hradní 67

ZÁPIS na školní rok 2020/ 2021

uveřejněno 15/01/2020

Do Základní školy, Žebrák, Hradní 67

pro školní rok 2020/ 2021

se uskuteční 

ve středu dne 15. 4. 2020 od 14.00 do 15.30 h

 

Rodiče v den zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte,

platný návrh poradenského zařízení (PPP, SPC) k zařazení dítěte

do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

do Základní školy - stejný vzdělávací program pro žáky s LMP a žáky bez LMP 

do Základní školy speciální.

Návrh musí obsahovat doporučení k zařazení do vzdělávacího programu a případná podpůrná opatření.

 

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, předloží doporučení poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odložení školní docházky.

Den zápisu je zároveň dnem otevřených dveří.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

 

Mgr. Jana Křikavová

ředitelka školy