Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

uveřejněno 25/05/2018

Základní škola, Žebrák, Hradní 67, IČ 70107076, tímto v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízené o ochraně osobních údajů) oznamuje, že pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR byl touto organizací jmenován:

Josef Raboch

email: j.raboch@gmail.com

Jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů bude vykonávat tuto funkci pro Základní školu, Žebrák, Hradní 67, a to na základě smlouvy uzavřené mezi Základní školou, Žebrák, Hradní 67 a tímto pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Rozsah a podmínky výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je dán GDPR a zmíněnou smlouvou.