Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Zápis do Základní školy, Žebrák, Hradní 67,

uveřejněno 14/04/2018

 

pro školní rok 2018 / 2019

se uskuteční

ve čtvrtek dne 19.4.2018 od 14.00 do 15.30 hod.

 

 

Rodiče v den zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, platný

návrh poradenského zařízení / PPP, SPC / k zařazení dítěte do školy pro žáky

 se speciálními vzdělávacími potřebami

do Základní školy - stejný výukový program pro žáky s LMP a žáky bez LMP

do Základní školy speciální,

Návrh musí obsahovat doporučení k zařazení do vzdělávacího programu

a případná podpůrná opatření

 

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, předloží doporučení poradenského zařízení

 a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odložení školní docházky.

 

Den zápisu je zároveň dnem otevřených dveří.

Těšíme se na Vás.

 

 

Mgr. Jaroslava Prokopová

ředitelka školy