Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Zápis 2016/ 2017

uveřejněno 23/09/2017

Z Á P I S

do Základní školy, Žebrák, Hradní 67,

pro školní rok 2017 / 2018

se uskuteční

v úterý dne 4.4.2017 od 14.00 do 15.30 hod.

Rodiče v den zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, platný

návrh poradenského zařízení / PPP, SPC / k zařazení dítěte do školy pro žáky

se speciálními vzdělávacími potřebami

do Základní školy - stejný výukový program pro žáky s LMP a žáky bez LMP

do Základní školy speciální,

Návrh musí obsahovat doporučení k zařazení do vzdělávacího programu

a případná podpůrná opatření

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, předloží doporučení poradenského zařízení

a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odložení školní docházky.

Den zápisu je zároveň dnem otevřených dveří.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Jaroslava Prokopová

ředitelka školy