Základní škola, Žebrák, Hradní 67

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada byla zřízena rozhodnutím Středočeského kraje, jako zřizovatelem školy dne 1. 1. 2006.

Školská rada má tři členy.

Jmenován zřizovatelem – Bohumil Taraba
Volená rodiči – Jana Chvojková
Volená pedagogickým sborem – Renata Holečková

Funkci předsedkyně vykonává pí Renata Holečková.