Základní škola, Žebrák, Hradní 67

ZÁPIS 2021/22

uveřejněno 03/02/2021

Do Základní školy, Žebrák, Hradní 67

pro školní rok 2020/ 2021

se uskuteční 

ve středu dne 1. 4. 2020 od 13.00 h

 Jelikož se bude konat zápis v době prázdnin, bude možná Vaše přítomnost (i přítomnost dítěte) v budově školy. Provedeme Vás školou a vše vyřešíme ústně. Zápis bude probíhat formou předání dokumentů nebo osobně ale jen po předchozí telefonické domluvě, abychom zamezili případnému setkávání více lidí pohromadě. Čas Vám bude sdělen na telefonním čísle 311 533 638.

 Rodiče v den zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, platný návrh poradenského zařízení / PPP, SPC / k zařazení dítěte do školy pro žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami do Základní školy - stejný výukový program pro žáky s LMP a žáky bez LMP do Základní školy speciální.
Návrh musí obsahovat doporučení k zařazení do vzdělávacího programu a případná podpůrná opatření

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, předloží doporučení poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odložení školní docházky.

Den zápisu je zároveň dnem otevřených dveří.

 

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Mgr. Jana Křikavová
ředitelka školy