Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2014/2015

uveřejněno 08/01/2014

Z Á P I S

do Základní školy, Žebrák, Hradní 67,

pro školní rok 2014 / 2015
se uskuteční
v úterý dne 28.1.2014 od 14.00 do 15.30 hod.

Den zápisu je zároveň dnem otevřených dveří.
Těšíme se na Vás.

Rodiče v den zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, potvrzení odborného lékaře a
návrh poradenského zařízení / PPP, SPC / k zařazení dítěte do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
do Základní školy praktické,
do Základní školy speciální,
do Základní školy.

Rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, předloží doporučení poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa k odložení školní docházky.

 

Mgr. Jaroslava Prokopová
ředitelka školy