Základní škola, Žebrák, Hradní 67 /praktická, speciální/ Základní škola, Žebrák, Hradní 67 /praktická, speciální/


Středočeský kraj

Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

EEA Grants

Základní škola, Žebrák, Hradní 67 je zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Smart Board 680

V rámci projektu byla naše škola vybavena interaktivní tabulí včetně ozvučení, počítačem včetně softwaru, data-video projektorem, digitálním vizualizérem, videorekordérem a uzamykatelnou skříňkou na techniku.

Do projektu je zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol).

Instalací této techniky jsme získali pomůcku, která nám pomohla zkvalitnit a obohatit výuku našich žáků. Je využívána všemi vyučujícími ve všech třídách.

Celkový rozpočet projektu činí 429 923 EUR, z toho 85% (tj. 365 435 EUR) bude prokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15% (tj. 64 488 EUR) z povinné finační spoluúčasti Středočeského kraje.