Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Školní družina

Škola dlouhodobě organizuje pestrou nabídku mimoškolních aktivit a činností ve školní družině. Je zde uplatňován integrovaný přístup k jednotlivým žákům. Při všech činnostech vychovatel/ky vychází z konkrétních podmínek jak personálních a prostorových, tak postižení a možností jednotlivých žáků.

Projekt "Družina"

Do února roku 2010 jsme jako družinu využívali běžnou třídu. Poté jsme slavnostně otevřeli novou školní družinu pro naše děti. Projekt "Družina" finančně podpořil zřizovatel Krajský úřad Středočeského kraje.

školní družinaProto jsme za tyto prostředky mohli nakoupit vybavení této velké místnosti, která je rozdělna na cvičnou kuchyni pro pracovní vyučování, počítačový koutek, nábytek s hračkami,školní družina např. Lego, různé stavebnice, hry, puzzle, skládačky, kočárek pro panenky aj. Dále odpočinkový koutek s relaxačními pytli, velký LCD televizor s DVD, dataprojektor, který je možno využívat i pro výuku.

školní družinaDětem se v nové školní družině moc líbí, samozřejmě nelze uspokojit přání všech dětí, neboť finanční prostředky byly omezené. I přesto moc děkujeme zřizovateli.