Základní škola, Žebrák, Hradní 67 /praktická, speciální/ Základní škola, Žebrák, Hradní 67 /praktická, speciální/ 

Základní škola, Žebrák, Hradní 67 je zapojena do projektu „ EU peníze školám „

Číslo projektu CZ.1.07/1.4./21.2601

Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V rámci tohoto projektu, který je financován z Evropského sociálního fondu a EVROPSKÉ UNIE, byla zakoupena počítačová technika:

  • Vybavení počítačové třídy
  • Dva dataprojektory
  • Počítač a tiskárna do ředitelny k ukládání vytvořených materiálů a tisk pracovních listů pro výuku žáků

Všichni pedagogové byli proškoleni v oblasti tvorby výukových materiálů

  • Tvorba pracovních listů do výukových hodin
  • Tvorba výukových materiálů pro interaktivní tabuli
  • Tvorba materiálů v oblasti hudební výchovy

V rámci projektu byly vytvořeny výukové  materiály :

Jazyk a jazyková komunikace – slovní druhy pro 6 – 9 ročník ZŠ praktická

Matematika a její aplikace – číselné operace do 10 pro 1 – 6 ročník ZŠ speciální

Matematika a její aplikace – číselné operace do 10 000 pro 7 – 9 ročník ZŠ praktická

Jazyk a jazyková komunikace – porozumění čtenému textu pro 3 -5 ročník ZŠ praktická

Umění a kultura – nácvik písní pro 1 – 9 ročník ZŠ praktická

Člověk a příroda – roční období pro 6 -9 ročník ZŠ speciální

Člověk a společnost – povolání pro 6 – 9 ročník ZŠ speciální

Člověk a společnost – středověk pro 7 ročník ZŠ praktická

Jazyková komunikace – vyvozování písmen pro 7 -9 ročník ZŠ speciální

 

V roce 2014 bude projekt ukončen.